Khái niệm và chức năng cơ bản của thị trường bất động sản – không phải ai cũng hiểu

//Khái niệm và chức năng cơ bản của thị trường bất động sản – không phải ai cũng hiểu

Khái niệm và chức năng cơ bản của thị trường bất động sản – không phải ai cũng hiểu

Bất động sản là từ ngữ được gọi thông dụng hiện nay, tuy nhiên có lẽ rất ít người hiểu cặn kẽ về khái niệm từ “Bất Động Sản” là như thế nào,bao gồm những chức năng chính và quan trọng ra sao, canhogreenstars.com thống kê bao gồm 4 khái niệm chính sau đây.

>>>Xem thêm những điều cần biết khi mua căn hộ chung cư để chọn đúng nhất.

– Thị trường bất động sản là nơi người mua và người bán tự tìm đến với nhau qua tiếp xúc trao đổi, thăm dò để nhận được lời giải đáp mà mỗi bên cần biết.

– Thị trường bất động sản là nơi trao đổi hàng hoá bao gồm cả hàng hoá hữu hình lẫn vô hình.

– Thị trường bất động sản là thể hiện tổng hợp các quan hệ trao đổi hàng hoá, tức là quan hệ giao dịch giữa người mua và người bán, giữa sản xuất và lưu thông, giữa cung ứng và nhu cầu, và cũng là đầu mối thực hiện giá trị và chuyển dịch giá trị của hàng hoá.

– Thị trường thể hiện yêu cầu tiêu thụ đối với mỗi chủng loại hàng hoá, tức là thể hiện đặc trưng bản chất của thị trường. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là nhằm thoả mãn yêu cầu của người tiêu dùng vì người tiêu dùng là nhân vật chủ đạo của thị trường.

Chủ thể của thị trường là 3 loại chủ thể hoạt động trao đổi hàng hoá trong thị trường BDS :

  1. Người sản xuất hàng hoá là người tạo ra cơ sở vật chất của thị trường, là người bán hàng hoá ra thị trường ( Chủ đầu tư)
  2. Người tiêu dùng là người có tiền đi mua hàng (khách hàng mua)
  3. Người môi giới thương mại vừa đóng vai trò là người mua, vừa là người bán, là người trung gian giữa người sản xuất và người tiêu dùng. (cá nhân,công ty mô giới BDS)

Khách thể của thị trường là số hàng hoá có thể đưa ra trao đổi mua bán, ngoài các hàng hoá tiêu dùng và các tư liệu sản xuất còn bao gồm cả các yếu tố cần cho sản xuất như tiền vốn, công nghệ, thông tin, sức lao động, bất động sản .v.v… Khách thể là cơ sở vật chất cho sự tồn tại của thị trường.

Chức năng của thị trường bất động sản thể hiện trên các mặt sau đây:

1/ Chức năng trao đổi
Khi mua bán người ta chuyển nhượng quyền sở hữu đối với hàng hoá, thông qua đó thực hiện giá trị của hàng hoá, dẫn đến việc phát triển sản xuất hàng hoá theo chiều hướng của yêu cầu tiêu dùng.

2/ Chức năng điều tiết
Thị trường hoạt động trên cơ sở các quy luật giá trị, quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh, do đó có khả năng tự động điều tiết quá trình vận hành nền kinh tế và việc phân phối nguồn lực của xã hội cho các ngành kinh tế, các vùng và các doanh nghiệp, không những điều tiết kết cấu và số lượng của hàng hoá mà còn tự phát điều tiết lợi ích kinh tế của cả hai bên mua bán. Đây là chức năng quan trọng nhất của thị trường.

3/ Chức năng thông tin
Thị trường phát ra các loại thông tin đến người sản xuất, người kinh doanh (môi giới) và người tiêu dùng như thông tin về cung cầu về chất lượng, về giá cả về thị hiếu về nguồn vốn và về tỷ suất lợi nhuận .vv… Khi trình độ công nghệ thông tin của xã hội được nâng cao thì chức năng thông tin của thị trường càng được tăng cường, nhạy bén.

4/ Chức năng liên hệ kinh tế
Thị trường phá vỡ mọi sự ngăn cách của bất cứ lĩnh vực kinh tế, các ngành, địa phương và doanh nghiệp đều trở thành một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế quốc dân của một nước, tiến tới hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Tóm lại thị trường là hệ thống mở.

Nguồn tổng hợp.

 

 

By |2018-07-03T11:20:02+00:00Tháng Bảy 3rd, 2018|Tin tức|0 Comments

About the Author: