Căn hộ The Green Star được quan tâm nhất quận 7 cuối tháng 3/2018