Vị trí 3 căn hộ tại quận 7 mới mở bán cho khách đầu tư